tirsdag 14. august 2007

Grønn markedsføring på Øyafestivalen

Etter å ha hatt gleden av å være tilstede på Øyafestivalen de siste årene lar jeg meg imponere over deres miljøprofil. August er den måneden jeg kanskje spiser mest økologisk mat og resirkulerer bortimot alt jeg bruker. Grunnen er såre enkel. Festivaledelsen har sørget for at det er enkelt å være miljøvennlig.
Spørsmålet som da dukker opp er hvorfor er dette tydeligvis så vanskelig å overføre til teknologibransjen? Mennesker er ikke kompliserte dyr. For at et budskap skal trenge inn er vi nødt til å få det repetert gjentatte ganger, og det er nettopp det som skjer på Øyafestivalen. Budskapet blir hamret så tydelig inn at det blir naturlig å tenke miljøvennlig, så godt at jeg fortsatt har det i tankene siden jeg skriver dette nå. Å tenke grønt i markedsføring vil bare bli viktigere i årene som kommer. Men tydeligvis ikke i teknologibransjen. En bransje som bidrar til stort strømforbruk og unødig papirsløsing. Blant de mange softwareselskaper som sender meg oppdateringsmailer er det kun det prisbelønte Uniblue som har klart å legge til et avsnitt om strømsparing i posten sin. De ga tips til hvordan man kan redusere strømforbruket til en PC på enkle vis. For eksempel at ikke bare selve maskinen skal slåes av, men også printer og annet utstyr når du er ferdig med en økt. Samtidig påpekte de at deres software ville hjelpe maskinen å jobbe raskere slik at arbeidsøkten tok kortere tid og som også reduserte strømforbruket. Kanskje ikke verdens beste markedsføringsargument, men de fikk definitivt et pluss i boka mi.
Hvorfor kan ikke software for eksempel kun ha kortversjoner av manualen i trykt form og at den komplette kommer kun i elektronisk form? Og at selskapene gjør det enklere å skrive ut akkurat den delen av manualen du trenger? Eller hvorfor påpeker ikke printerselskaper hvor enkelt det er å bruke baksiden av utskrifter som ikke ble som de skulle på første forsøk? Det er veldig mange enkle grep som reduserer opplagt forbruk som strøm og papir, men for at dette skal komme inn i vår bevisthet må utgivere og produsenter eksponere oss for et slikt budskap hele tiden. Det er nøkkelen for at den grønne profilen på Øya fungerer, og det er også nøkkelen på den teknologiske arenaen. Har du forresten lagt merke til at du har begynt å bli mer bevisst på å ikke skrive ut mailer etter at flere benytter en signatur om at du ikke bør skrive ut posten såfremt du virkelig ikke må? Jeg har.
Min personlige overbevisning er at selskaper som tar grep rundt grønn markedsføring vil tjene på dette, det er ikke uten grunn at Apple jobber hardt med å redusere miljøsvinerier i maskinene sine etter at det ble satt søkelys på at de var blant de verste i klassen.
Kjenner du til spesielt norske teknologibedrifter eller eventuelt internasjonale som har gjort et grønt markedsføringsbidrag setter jeg pris på en kommentar/ tips om det.

Ingen kommentarer: