søndag 23. mai 2010

Sitter du i et ekkokammer?

Det føles godt når alle er enige om noe. Det føles riktig at vi alle er "ombord". Det er behagelig å omgåes personer som støtter vårt eget syn. Dessverre fører dette oss rett til ekkokammeret.

Når de vi omgåes og tar avgjørelser sammen med til stadighet deler vår verdensoppfatning ender vi opp med at de kritiske og viktige spørsmålene ikke blir stilt. Det er behagelig, men farlig.

Vi trenger kritiske stemmer rundt oss. Vi trenger folk som stiller de vanskelige spørsmålene. Vi trenger rett og slett og omgåes personer som vi kanskje finner vanskelige.

Ekkokamre kan oppstå sakte men sikkert i en avdeling ved at de ansatte begynner å likne hverandre stadig mer. Dette skjer spesielt ofte hvis lederen til enhver tid påpeker viktigheten av at alle er enige.
Er det virkelig slik at vi må være enige for at jobben skal bli gjort? Det kan fort bli feil jobb gjort.

Sørg alltid for å ha noen kritikere i nærheten av deg. Ikke fiender, men kritikere. Personer som stiller vanskelige spørsmål. De du selv har hoppet bukk over fordi du ikke vil ta knekken på ditt nyeste hjertebarn.

Tviler du på at du har sittet i et ekkokammer? Tenk tilbake på prosjekter eller avgjørelser som er gjort i din bedrift eller spesifikk avdeling. Er det virkelig ingen av de som bærer preg av at likesinnede har oversett viktige sider som burde vært belyst og sannsynligvis endret i forhold til gjennomført plan?

Si etter meg. Jeg vil ikke, ikke, ikke sitte i ekko-o-o-o-kammer.


Bilder er gjengitt under CC lisens og du finner opphavet her.

Ingen kommentarer: