lørdag 6. oktober 2007

Brukervennlighet Vs kundeservice

Et tema verdt å forstå hva nettet angår er kundeservice og hva det i prakis innebærer. Jeg har i det siste brukt mye tid på å surfe rundt for å lære mer om temaet og har blitt litt overrasket over hvor lite info det finnes om temaet. Hvis du derimot søker etter informasjon om brukervennlighet fosser det over av kilder. Kanskje ikke så rart da brukervennlighet i større grad kan selges. Selges til bedrifter som gjerne vil gi kunden en optimal opplevelse av siden sin og trenger hjelp med å ta i bruk gode tekniske løsninger. Og dette bekymrer meg litt, for slik jeg ser det er brukervennlighet et av mange tema som berører kundeservice og alene kan det medføre distanse mellom leverandør og kunde.

For å eksemplifisere hva jeg mener ser vi nærmere på to firmaer i malingsbransjen. Norske Jotun og det internasjonale selskapet Dulux.Jotun har i utgangspunktet en bra side hvis vi kun ser på brukervennlighet. Det er klare rubrikker med tydelig tematikk, og det er liten tvil om at du lett vil finne fram til produktet du letter etter.


Dulux har akkurat de samme kvalitetene som Jotun hva brukervennlighet angår, men de har også en mye klarere profil for kundeservice. Opplevelsen av en personlig service hvor du som kunden står i fokus er mye klarere. Ikke bare produktene er trukket fram, men dine behov. For hos Dulux er det opplagt at du skal kunne ha funnet ut både hva slags farger du bør ha og ha fått med deg inspirasjon til hvordan bruke de. Du kan altså ha blitt utsatt for et digitalt mersalg før du i det hele tatt oppsøker en malerforretning.


Følelsen av personlig service og kunnskapsdeling også på nettet tror i hvert fall jeg vil være en nøkkel for en total kundeserviceopplevelse. Må det være slik at det kun fins konsulenter som kan hjelpe en stakkar med fornuftig utforming av nettsteder? Det bør snarest rettes et søkelys mot hele kundeserviceopplevelsen. Det er nå min høyst personlige mening.


I mellomtiden skal jeg søke rundt på nettet etter flere kilder til å bli klok av dette temaet og dele etter beste evne med deg.

Ingen kommentarer: