onsdag 15. oktober 2008

Sol Guru, kan jeg tagge her?

Sol har laget en forumbasert kunnskapstjeneste hvor medlemmene får poeng ved å dele kunnskap. Jo flere poeng, dess bedre status. Hvorvidt dette har en fremtid skal ikke jeg mene noe om akkurat nå.
Kampanjen for å markedsføre tjenesten er ganske morsom og full av annerledes eventorientert reklame. I magasinet Kampanje omtales det som norgesrekord i stuntreklame fra byrået Dist. Blant annet fant man utenfor et kjøpesenter et knust flygel med en dukke under og spørsmål om Hva er karma. Artig.
På vei ned mot Oslo sentrum har Sol Guru fått dekorert en vegg med følgende bilde.

En drosjesjåfør kunne fortelle meg at han hadde sett en rekke personer som hadde stoppet opp og tatt bilde av veggen. Og enhver avsender av reklame drømmer om akkurat dette. At den skal bli lagt merke til og gjerne bli snakket om.
I utgangspunktet er tagging ulovlig, men mange unge i dag er positive til gatekunst og god grafitti. Tagging er majoriteten av oss alikevel i mot. Stiller de feil spørsmål i sitt forsøk på å vekke oppmerksomhet?
Når man prøver å være på kanten, ønsker å fremstå som dristig og/eller provoserende er det alltid en risiko for å falle igjennom. Ville ikke Sol guru vært tjent med å ha fyllt grafittien med tydeligere innhold. Per nå er dessverre dette bare et rop om oppmerksomhet. En kortvarig uklar beskjed.
Derfor er det gledelig å vise hvordan dette kunne vært gjort annerledes og slik jeg ser det, bedre. Det er en radiostasjon i USA som står bak reklamen og de stiller spørsmålet Kunst eller vandalisme? Med andre ord substans i innhold.
(Det er kanskje lov å stille spørsmål om Sol Guru har bedrevet plagiat?)


Markedsførere har et ansvar når de ber om din og min oppmerksomhet. Billige triks holder ikke for å bygge en relasjon. Relasjoner skapes gjennom dialog. Velger du å være dristig bør du sørge for at det er en tyngde og troverdig innhold bak det. Har du ingen plan med oppmerksomheten du har fått rettet mot deg vil det ikke føre til langvarig suksess.
Forøvrig. Bare noen hundre meter fra gurugrafittitaggen finner man Hausmaniabygget. Der er hele byveggen fylt med “ekte” grafitti.


Spesielt flott er dette eksempelet på gatkunst fra samme bygg.


Laugh now, but one day we'll meat at mcdonalds.
Jupp, innhold er ikke dumt...

Ingen kommentarer: