mandag 30. november 2009

Finansdebatten - Wordlet til skrekk og advarsel

Dette er ikke et politisk innlegg, men derimot en eksemplifisering på viktigheten ved valg av ord.
Markedsførere, som politikere, strør om seg med ord. Mange av disse rommer en nærmest uendelig tomhet. Fantastisk, utrolig, bedre enn før, mer enn i fjor og slik kunne en fortsatt. Hvor ofte setter vi oss ned og ser grundig igjennom hvordan vi bruker språket vårt? Kunne vi vært flinkere til å få fram relevant informasjon som våre kunder hadde hatt større glede av?

Jeg gjorde et lite eksperiment ved å ta et transkript (komplett referat) av finansdebatten 26. november og Worlde denne. Det vil si at de ordene som oftest ble brukt ble trukket fram og resultatet er denne visualiseringen av debatten om statsbudsjettet for neste år. (Klikk på bildet for detaljer eller følg lenken nederst i innlegget for originalbilde.)


Ikke spesielt spenstig. La oss droppe en grundig redgjørelse for hvorfor mer innhold fører til mindre reguleringer som følge av de oppsparte midlene, og heller se på dette som en advarsel til oss selv.

Hver eneste dag kommuniserer vi med kunder, kolleger og samarbeidspartnere. La oss unngå at uvesentligheter (biodiesel, tolloven) i vår dialog blir det etterlatte inntrykk. Det har ikke markedsførere råd til.

Ordskyen er tilgjengelig for redigering på Worlde her.

Ingen kommentarer: